DAAMEN, J., De gemeente As in schulden. Een jaargeding van 14 januari 1790 64, 1985, 146-150

DAAMEN, J., De kapel en het beeld van O.L.Vrouw van Bijstand te Stokkem 54, 1975, 153-160

DAAMEN, J., De pastoors van Dilsen (1600-1981) 62, 1983, 13-39

DAAMEN, J., De pastoors van Stokkem (1501-1975) 58, 1979, 201-212

DAAMEN, J., De veerpont te Stokkem 59, 1980, 152-158

DAAMEN, J., De wind- en watermolens van Dilsen 63, 1984, 135-143

DAAMEN, J., Dilsen: Het laathof van Houtissen 61, 1982, 250-254

DAAMEN, J., Dilsen: Het Hof Termotten 63, 1984, 211-224

DAAMEN, J., Een Armenhuis te Dilsen 60, 1981, 28-34

DAAMEN, J., Grensgeschil tussen Stokkem en Obbicht in 1740 65, 1986, 153-174

DAAMEN, J., Is het doek "De Aanbidding der herders" in de parochiekerk van Dilsen, een geschenk van Michel baron de Rosen? 66, 1987, 205-210

DAAMEN, J., Merkwaardige gedenksteen te Niel-bij-As 65, 1986, 236-240

DAAMEN, J., Over een relikwiedoos uit het voormalig altaar in de Sint-Aldegondiskerk te As 63, 1984, 13-17

DAAMEN, J., Twist tussen pastoor Janssens en het Recollectinnenklooster te Stokkem 61, 1982, 23-25

DANCKAERT, L., De kaarten Vandermaelen 69, 1990, 153-158

DANIELS, G., (rec.) J. Schellekens, De architectuur in ons landschap en het stedebouwprobleem 23, 1941-1942, 103-104

DE BAERE, C., (rec.) F. von Minkus, Tirol 1809 18, 1936-1937, 107-108

DE BAERE, C., (rec.) L. van Gentzkow, Königliche Frauen 18, 1936-1937, 127-128

DE BAERE, C., De Knippersbende te Lummen op het einde der XVIIIe eeuw 1, 1919-1920, 237-240

DE BAERE, C. (& C. VANDERSTRAETEN), De volmolens in de Hasseltsche lakennijverheid 3, 1921-1922, 221-224; 4, 1922-1923, 5-11

DE CLERCQ, C., Brieven van en aan norbertijn Candidus Caenen van Rekem (1797-1803) 39, 1960, 214-228

DE CLERCQ, C, Twee brieven van maart 1802 34, 1955, 12-20 DE CLERCQ, C., Twee pastoors van Brustem tijdens de Franse Tijd 34, 1955, 209-211

DE CORSWAREM, P., De eeredienst van den H. Maternus te Tongeren 1, 1919-1920, 16-18, 41-47

DE CORSWAREM, P., Koorlezenaars 3, 1921-1922, 30-33

DE CORSWAREM, P., Nog een Agnus Dei van Johannes XXII 10, 1928-1929, 78

DE CORSWAREM, P., Radulphus de Rivo. Deken van Tongeren (rond 1345-1403) 2, 1920-1921, 164-175

DE JONG, D., Burgemeesters, kerkmeesters en H. Geest- of armmeesters van Achel, uit de zeventiende en achttiende eeuw 31, 1952, 232-236; 32, 1953, 8-11

DE JONG, D., Historische aantekeningen n.a.v. de opgraving van het "Weerderhuys" 35, 1956, 27-31, 49-54

DE JONG, D., Kort overzicht van den boerenstand in de gemeente Hamont 57, 1978, 165-176

DE JONG, D., Vijf bidprentjes van vier dekens van Hamont 40, 1961, 121-136

DE JONGHE, S., Muaniampongo 16, 1934-1935, 183-185

DE LAET, S.J., Opgravingen en vondsten in de Limburgse Kempen 40, 1961, 137-165

DE SCHAETZEN, Ph. (& M. VANDERHOEVEN), La sigillata ornée 35, 1956, 189-190

DE SCHAETZEN, [Ph.], Ten geleide 45, 1966, 3

DE SCHAETZEN, Ph. (& M. VANDERHOEVEN), Tongers Romeins glas-en aardewerk van de voormalige verzameling M. Christiaens-Peeters 35, 1956, 112-122

DE VLEESCHOUWER, F., Beknopte bibliographie [ van L. Lambrechts] 14, 1932-1933, 182-188

DE VROEDE, M., Een begraafplaats te Stokkem 33, 1954, 176-179

DE WIT, J., Aanteekeningen over de kerk van Wuestherck 4, 1922-1923, 20-23

DE WIT, J., De plaatsnamen Gillis, Luithegge, Wyshagen 7, 1925-1926, 142

DE WIT, J., Een voornaam Limburgsche jezuïet uit de XVIe eeuw 6, 1924-1925, 185-188

DE WIT, J., Geschiedkundige gegevens aangaande Meeuwen en Wyshagen 8, 1926-1927, 201-202

DE WIT, J., Nog iets over de Limburgsche schutterijen 2, 1920-1921, 191

DECAT, F., De gebroeders Tuteleers of het verhaal van twee Sint-Truidense misdadigers 69, 1990, 105-118

DELVAUX, A., Broekom 9, 1927-1928, 226-228

DEPUYDT, F., Systematische topografische kartering van de Zuidelijke Nederlanden en België (einde 18e en begin 19e eeuw) 69, 1990, 131-149

DERRIKS, P., Het simultaneum (19e eeuw) 38, 1959, 166-168

DESPRIET, Ph., Een Keuls aarden beeldje met Servandus-inschrift uit Tongeren 53, 1974, 53-60

DETAILLEUR, W., "Carte des Environs du Camp de Beverloo" en edities topografische kaarten oude faktuur (1:40.000 & 1:20.000) 69, 1990, 179-197

DEXTERS, R., Paas-Eisden 51, 1972, 90-92

DEXTERS, R., (rec.) Lanklaar, het dorp waarin wij wonen 60, 1981, 41-43

DEXTERS, R., Bronsvondsten op het nijverheidsterrein te Lanklaar 50, 1971, 277-279

DEXTERS, R., De sneeuw in het boerenleven 52, 1973, 44-45

DEXTERS, R. (& A. CLAASSEN), Kamversiering en... Eburonen!? 52, 1973, 49-60

DEXTERS, R., Lanklaar: mesolitisch en neolitisch 48, 1969, 128

DEXTERS, R., Lanklaar-Mulheim: neolithische votiefbijl Sint-Jansbron 63, 1984, 11-12

DEXTERS, R., Maaslandse prehistorie 49, 1970, 205

DEXTERS, R., Neolitische bijlen te Dilsen 51, 1972, 276-277

DEXTERS, R., Spotliedjes en rijmpjes te Eisden 51, 1972, 86-90

DEXTERS, R., Van Fossa Eugenia, Grand Canal du Nord en Rigole navigable tot Zuid-Willemsvaart 66, 1987, 105-112

DEXTERS, R., Vondstmelding. Archeologica uit oude Maasbeddingen te Dilsen-Stokkem 66, 1987, 85-88

DIELTIENS, H., Prehistorische vondsten van de Opglabbeker zavel te Genk 51, 1972, 267-274

DIRKX, Th. (& J. KLOK, E. BLEUKX, F. JOOSTEN), Drie Teutencontracten 63, 1984, 187-190

DIRKX, Th., Het vendelen (vendelzwaaien) 36, 1957, 211-228

DOUMEN, M., Wetenswaardigheden over de kerk van Rotem 20, 1938-1939, 3-8

DRIEGHE, A., (rec.) J. Leynen, Liederen van innigheid 5, 1923-1924, 287-288

DRIEGHE, A., Apologetische studiekringen 1, 1919-1920, 229-232; 2, 1920-1921, 1-5

DRIEGHE, A., Een schilder-jesuïet 7, 1925-1926, 121-129

DRIEGHE, A., Het Gentsche altaarstuk der gebroeders van Eyck 11, 1929-1930, 19-22, 25-32, 49-54, 73-77

DRIEGHE, A., Pater Lambertus Dirix [Inrichter der Belg. Provincie der p.p. minderbroeders] 7, 1925-1926, 49-53, 78-81, 156-161, 183-193

DRIEGHE, A., Pater Servatius Dirks, o.f.m. als letterkundige, geschiedschrijver, redenaar 4, 1922-1923, 247-253, 261-271; 5, 1923-1924, 1-4

DRIEGHE, A., Schilder Antonius Rocka [minderbroeder te Sint Truiden (1649)] 8, 1926-1927, 129-135, 152-156

DRIESEN, W., De Genovevaput van Zepperen 52, 1973, 35-36

DRIESEN, W., De neogotische parochiekerk te Ordingen (1858) 57, 1978, 251-259

DRIESEN, W., Een Loonse meubelmaker werkzaam in Aarschot: Gijsbrecht Hechtermans (+1684) 58, 1979, 71-86

DRIESEN, W., Een rekeningenboek (18e eeuw) uit Gelinden 55, 1976, 80-82

DRIESEN, W., Lazarij te Zepperen 51, 1972, 275

DRIESEN, W., Middeleeuwse versterkingen te Zepperen 54, 1975, 233-242

DRIESSEN, M., Archivalia over molens in het Land van Loon 63, 1984, 231-237

DRIESSEN, M., Een moord te As in 1775 54, 1975, 243-250

DRIESSEN, M., Een Romaanse doopvont te As 52, 1973, 173-179

DRIESSEN, M., Hasselt-Prosit 1700? Van wijnflessen en wijn! 53, 1974, 109-116

DRIESSEN, M., Oude put te Maasmechelen 55, 1976, 256

DRIESSEN, M., Oude water- en windmolens. Industriële archeologie? 55, 1976, 127-128

DRIESSEN, R., (rec.) F. DECAT, Sint-Truiden van de vroegste tijden tot heden. Een historisch overzicht 73, 1994, 252

DRIESSEN, R., Bokkerijders op Boshuizen (1799)? 74, 1995, 241-250

DRIESSEN, R., Over de tienden in Heppeneert (17de-18de eeuw) 75, 1996, 65-80

DROOGMANS, J., 1943 - Overzicht der bedrijvigheid der leden van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers 25, 1943-1944, 3-14

DROOGMANS, J. (& O. ROBYNS, L. INDESTEGE & HAYEN), Huldebetuiging aan den heer Constant Godelaine, voorzitter van de Vereeniging van Limburgsche Schrijvers bij zijn 50e verjaring 20, 1938-1939, 65-80

DROOGMANS, J., In memoriam Dr Constant Godelaine 23, 1941-1942, 146-160

DROOGMANS, J., Over 't gemeenschappelijk bezit "Hendrik van Veldeke" in het teeken der lotsverbondenheid van Nederland en België 20, 1938-1939, 227-230

D[RIEGHE], A., (rec.) Uit het meesterstuk der gebr. van Eyck 7, 1925-1926, 48

D[ROOGMANS], J., Mededeeling 24, 1942-1943, 20

E.F., Enkele grepen uit Millen's folkloreschat 10, 1928-1929, 229-236; 11, 1929-1930, 8-15, 45-48

E.N., Het Limburgsche "heelen" 18, 1936-1937, 97-98

EIJKENS, F. (6), Welk is het echt wapen der familie Van de Cruys 12, 1930-1931, 57-59

ELAUT, L., De Limburger Filip Gerincx beschrijft de bronnen van Spa en Tongeren 36, 1957, 11-15, 29-36

ELAUT, L., De Limburger Hendrik De Heer en de bronnen van Spa 35, 1956, 141-151

ELAUT, L., Een aartscollaborateur van het Franse regime: Ch.J. Lambrechts uit St-Truiden 34, 1955, 91-101

ENCKELS, R., De lotgevallen van kapitein J.F. Hermans uit Herk-de-Stad (1762-1830) 39, 1960, 13-24

ENCKELS, R., Oude families van Herk-de-Stad 41, 1962, 189-191, 228-232, 286-289; 42, 1963, 35-37, 372-383; 45, 1966, 150-155; 46, 1967, 278-284

ENCKELS, R., Volksgeneesmiddelen uit de XVIIIde eeuw 45, 1966, 229-230

EYCKENS, Ph., De familie Van de Cruys uit Peer 7, 1925-1926, 169-182

F.M., De spokenwereld van Voeren. De beuman 12, 1930-1931, 74-79

FIERENS, A., Hoe onze voorouders de pest bestreden 15, 1933-1934, 200-203

FLORENTIUS, Bij het oprichten van zoenkruisen 30, 1951, 129-132, 165-169

FLORENTIUS, Moordkruisen in Limburg 29, 1950, 212-214, 234-236

FLORENTIUS (& H. JANSSEN), Van de zolder naar het museum 30, 1951, 236-239

FRANCOIS, L., Lambrechts Charles 67, 1988, 35-57

FRANCOIS, L., Van Ancien Régime naar Nieuwste Tijden 67, 1988, 153-160

FRERE, J., "Lolo" alias "De Kop" te Overrepen 35, 1956, 219

FRERE, J. (& M. FRERE), 't Spookhuisje op de Beukenberg 33, 1954, 236

FRERE, J., Bedevaart te Eisden 35, 1956, 220

FRERE, J., Bohemers in de streek van Tongeren 41, 1962, 193

FRERE, J., De bokkenrijders te Wellen. Memorie boeck van Lambertus de Greeff, scholtus en schepen der gemeente Broeckom 12, 1930-1931, 125-126, 228-230

FRERE, J. (& M. FRERE), De Lindboom te Bommershoven 33, 1954, 236

FRERE, J., De torenhaan van Kermt 35, 1956, 220

FRERE, J., De Weerel 35, 1956, 220

FRERE, J., Een horoscoop of sterrekundig pronostie 11, 1929-1930, 269-271

FRERE, J., Excerpten uit het nagelaten volkskundig werk van Jules Frère 43, 1964, 187-194, 296; 44, 1965, 51, 69, 81, 92, 279-281

FRERE, J. (& M. FRERE), Excerpten uit het remedieboek van heelmeester E.M. Haesen (1812-1882) 42, 1963, 305-313

FRERE, J., Folklore 12, 1930-1931, 36-39

FRERE, J., Het eendenwerpen 35, 1956, 219

FRERE, J., Het menstruaal bloed in de Limburgse folklore 31, 1952, 115-120

FRERE, J., Nog enkele oude gebruiken 36, 1957, 27-28

FRERE, J., Nog over uithangborden 35, 1956, 220

FRERE, J. (& M. FRERE), Over het vermommen 33, 1954, 236-237

FRERE, J., Rond de tabak 35, 1956, 31-34

FRERE, J., Sint-Antoniusverering 35, 1956, 220

FRERE, J. (& M. FRERE), Uithangtekens en opschriften 33, 1954, 69-75

FRERE, J., Van knechten en meiden uit Brustem 35, 1956, 182-184

FRERE, J., Volksgeneeskunde. Aanteekeningen van P. F. Buysmans, minderbroeder 14, 1932-1933, 200-202

FRERE, J. (& M. FRERE), Volksvertelsels uit Hoepertingen en omgeving 42, 1963, 301-304

FRERE, J. (& H. J[AMAR]), Volksvertelsels uit Tongeren en omgeving 31, 1952, 138-140, 158-160, 175-180, 216-218

FRERE, M. (& J. FRERE), 't Spookhuisje op de Beukenberg 33, 1954, 236

FRERE, M., Ambiorix, van standbeeld tot volksheld 45, 1966, 99-109

FRERE, M., Begrafeniskosten in de XVIIIe eeuw te Tongeren 38, 1959, 122-124

FRERE, M., Boekenopschriften 35, 1956, 222-223

FRERE, M., Burgerwacht en krijgsraden te Tongeren in de 18e eeuw 35, 1956, 285-289

FRERE, M., De augustusdagen 1831 te Tongeren 40, 1961, 228-229

FRERE, M., De burgerlijke stand in onze gewesten tijdens de Franse Tijd 34, 1955, 137-150

FRERE, M., De deskundigen in het oude strafrecht van Tongeren 37, 1958, 64-68

FRERE, M., De jezuïeten te Tongeren (1639-1773) 48, 1969, 30-34

FRERE, M. (& J. FRERE) De Lindboom te Bommershoven 33, 1954, 236

FRERE, M., De schuttersgilde St. Sebastiaan te Heks (1777-1939) 43, 1964, 80-81

FRERE, M., De uitzet van een zuster van het Agnetenklooster te Tongeren in de XVIIe eeuw 36, 1957, 53

FRERE, M., De zilveren platen van de prinsen van "de Goutbloeme" van Borgloon (17de eeuw) 40, 1961, 58-59

FRERE, M., Een bankruisprivilegie te Tongeren 33, 1954, 172-176

FRERE, M., Een grafsteen uit de Romaanse ommegang te Tongeren 35, 1656, 213-214

FRERE, M., Een ondergronds priester: pastoor Willem Vrindts 34, 1955, 43-46

FRERE, M., Een onuitgegeven tekst betreffende "Scherpenberg" te Nerem (Tongeren) 37, 1958, 274-281

FRERE, M., Een sententie van de krijgsraad van Maastricht uitgevoerd te Tongeren in 1648 39, 1960, 176-178

FRERE, M., Erasmus te Tongeren 46, 1967, 142-145

FRERE, M. (& J. FRERE), Excerpten uit het remedieboek van heelmeester E.M. Haesen (1812-1882) 42, 1963, 305-313

FRERE, M., Het onderwijs te Tongeren begin 19e eeuw. Kort overzicht 40, 1961, 286-288

FRERE, M., Jules Frère - oorlogscorrespondent augustus 1914 51, 1972, 179-182

FRERE, M., Mirabeau te Tongeren (1787) 48, 1969, 129-131

FRERE, M., Napoleon I en Willem I te Tongeren 35, 1956, 76-81

FRERE, M., Nog Meiboom-planting 33, 1954, 200

FRERE, M., Nog over het schoutsambt te Tongeren 37, 1958, 219-221

FRERE, M., Nog over onderduikers tijdens Napoleon 36, 1957, 76-77

FRERE, M., Opgravingsherinneringen... herinneringsopgravingen (Ter gedachtenis aan prof. dr. Jacques Breuer) 51, 1972, 6-10

FRERE, M. (& J. FRERE), Over het vermommen 33, 1954, 236-237

FRERE, M., Over omroepers en andere middelen van publiciteit 32, 1953, 242-243

FRERE, M., Testamentaire beschikkingen van terdoodveroordeelden 36, 1957, 49-50

FRERE, M., Tongeren en de Tongenaren. Vive la Rhetorica! 46, 1967, 272-277

FRERE, M. (& J. FRERE), Uithangtekens en opschriften 33, 1954, 69-75

FRERE, M., Van bed op stro 48, 1969, 226-228

FRERE, M. (& J. FRERE), Volksvertelsels uit Hoepertingen en omgeving 42, 1963, 301-304

FRERE, M., Vondelingen 37, 1958, 46-48

FRIEDEMAN, C., (rec.) Asbjörnsen & J. Moe, Vertelsels uit het hooge noorden 3, 1921-1922, 199-200

FRIEDEMAN, C., Aan een jeugdige kloostermaagd 2, 1920-1921, 142

FRIEDEMAN, C., Van Limburgsche dichters. Désiré Claes (1836-1910) 1, 1919-1920, 61-69

FROIDMONT, J., Uren van Eenzaamheid van dichter Arn. Sauwen 2, 1920-1921, 95-100

FROIDMONT, J., Van Limburgsche dichters. Arnold Sauwen 1, 1919-1920, 132-137

F[RERE, M.], 1. "Koude" wapens in 1830, 2. Militaire leveringen, 3. Een muiterij te Piringen in 1831 37, 1958, 131-132

F[RERE, M.], In memoriam: Baron Paul de Schaetzen 37, 1958, 229-230

F[RERE], M., (rec.) R. Moens, Bijdrage tot de studie van de demografische evolutie te Tongeren onder het Frans bewind 41, 1962, 262-263

F[RERE], M., Botti's 35, 1956, 155-156

F[RERE], M., De koperen Lieveheer 36, 1957, 120

F[RERE], M., De romeinse mijlpaal van Tongeren 36, 1957, 297-298

F[RERE], M., Jules Frère tekende kermispret op 41, 1962, 89-97

G.V.L., Haelen 1914-1918 1, 1919-1920, 32

GEEBELEN, J. (& R. VAN LAERE), Munten gevonden in de commanderij van Gruitrode 73, 1994, 83-99

GEERKENS, H.J. (& D. SNIJDERS), Bijdragen tot de parochiegeschiedenis van Ophoven-Geistingen. Pastoors van Aldeneik en Geistingen 45, 1966, 156-165

GEERKENS, H.J., De kermisboom te Zutendaal 29, 1950, 33-35

GEERKENS, H.J., De Kruisheren van Roermond te Ophoven. Een onbekende St-Servatiusput 41, 1962, 145-149

GEERKENS, H.J., De Romeinse heirbaan tussen Maaseik en Ophoven-Geistingen opgegraven 30, 1951, 13-17

GEERKENS, H.J., Een "Lengte Christi" te Ophoven 28, 1948-1949, 185-189

GEERKENS, H.J. (& D. SNIJDERS), Een mandement voor kosters (1785) 40, 1961, 102-104

GEERKENS, H.J. (& D. SNIJDERS), Gegevens over de school te Ophoven vóór 1830 39, 1960, 316-320

GEERKENS, H.J. (& D. SNIJDERS), Twee Maasdorpen: Ophoven, Geistingen en hun stroom 43, 1964, 149-159

GEERTS, F. (& B. INDEKEU), Licentiaatsverhandelingen en proefschriften over Limburgse onderwerpen. Een bibliografisch overzicht over de periode 1970-1990 74, 1995, 37-63

GEERTS, F. (& H. HEYMANS), Paleolitische vondst te Ellikom (Limburg) 65, 1986, 104-105

GERITS, J., Aantekeningen over de Luikse orgelmaker H. Möseler (18de eeuw) 53, 1974, 65-69

GERITS, J., Aanvullende gegevens over de familie (de) Colen-Holtacker van Rekem 42, 1963, 183-184

GERITS, J., Akten van Oudenbiezen in het archief van Averbode 49, 1970, 199-201

GERITS, J., Ambrosius Aertnijs van Tessenderlo, Witheer van Averbode 48, 1969, 229-238

GERITS, J., Bouw van een nieuwe kapel bij de kloosterhoeve van Spikkelspade-Hechtel in de XVIe eeuw 48, 1969, 49-59

GERITS, J., Bronnen over de bouwgeschiedenis van de pastorij van Tessenderlo 47, 1968, 73-85

GERITS, J., Candidus Caenen, premonstratenzer van Averbode (1749-1811), een bijdrage tot zijn biografie 40, 1961, 1-19, 75-86

GERITS, J., De orgels van de St-Lambertuskerk te Neeroeteren 41, 1962, 233-237

GERITS, J., De vermeerdering van de "port[i]o congrua" van de rector te Neerglabbeek in 1522 41, 1962, 52-60

GERITS, J., Een armenhuis te Neeroeteren in de XIIIe eeuw 45,1966, 114-118

GERITS, J., Een geschil tussen pastoor Kamerlincx en de abdis van Herkenrode over het onderhoud van het kerkschip en de banklok te Zolder 39, 1960, 308-315

GERITS, J., Een Hasseltse monstrans voor de St-Lambertuskerk van Neeroeteren in de XVIIIe eeuw 41, 1962, 254-255

GERITS, J., Een orgel van Jan van Weert voor de kerk van Diepenbeek (1648-1649) 50, 1971, 177-185

GERITS, J., Een schoolmeester te Tessenderlo in 1516 45, 1966, 266

GERITS, J., Hagelslag te Bolderberg in 1513 45, 1966, 277-278

GERITS, J., In memoraim dr. Jozef Weyns (1913-1974) 53, 1974, 239-240

GERITS, J., In memoriam M.R. Appermans o.praem 47, 1968, 282-285

GERITS, J., Inventaris der kerk van Oostham (1626) 46, 1967, 92-93

GERITS, J., Jan Rijckarts, goudsmid te Maaseik en rentmeester van de abt van Averbode te Sint-Jansberg in de XVIde eeuw 48, 1969, 285-288

GERITS, J., Kloosterlingen van Averbode verkregen het poorter-schap te Tongeren en te Maastricht in de XVde en XVIde eeuw 54, 1975, 161-164

GERITS, J., Landmeter Jan Bertram van Sint-Truiden in dienst van de abdij van Averbode in de XVIde eeuw 49, 1970, 18-21

GERITS, J., Limburgse vrouwenkloosters (1792-1794) volgens een reisverhaal (H.J. Lesage, o. praem.) 41, 1962, 269-281

GERITS, J., Loons formulier gebruikelijk bij de overdracht van onroerende goederen 51, 1972, 83-85

GERITS, J., Loonse poorters van Nijmegen (1592-1810) 46, 1967, 169-170

GERITS, J., Loonse schoolmeesters te Antwerpen in de XVIde eeuw 48, 1969, 41-42

GERITS, J., Losse aantekeningen over Limburgse uurwerkmakers uit de XVIIIe eeuw 41, 1962, 177-179

GERITS, J., Maastrichts borduurwerk voor Borgloon in de 14de eeuw 67, 1988, 15-17

GERITS, J., Mariabeeldjes uit de eik van Kortenbos 52, 1973, 274-277

GERITS, J., Nog over de familie Caenen 40, 1961, 61

GERITS, J., Nota over de verering van de H. Bertilia te Rosmeer in de XVIIe eeuw 67, 1968, 261-266

GERITS, J., Oostham en Averbode 57, 1978, 13-20

GERITS, J., Over vlasteelt en bookmakers in de N.-O.-Kempen 41, 1962, 224-227

GERITS, J., Reklusen te Rukkelingen-Loon (XIIIe-XIVe eeuw) 42, 1963, 85-88

GERITS, J., Remedies opgetekend door G. Vervoort, pastoor te Opglabbeek (+ 1690) 50, 1971, 189-192

GERITS, J., Sint-Truidens zilverwerk te Averbode. Een lectionariumband uit de XVIIe eeuw 41, 1962, 150-153

GERITS, J., Sterfhuisinventaris van J. vanden Eertwech, pastoor te Opitter (+ 1542) 42, 1963, 250-260

GERITS, J., Twee visitatieverslagen van omstreeks 1400 voor de kapel van Neerglabbeek 40, 1961, 323-324

GESSLER, J., (rec.) C.P.F. Lecoutere, Inleiding tot de taalkunde en tot de geschiedenis van het Nederlandsch 9, 1927-1928, 19-20

GESSLER, J., Avanske en uytvaert. Eene bijdrage tot de folklore der Limburgsche Kempen 5, 1923-1924, 159-162

GESSLER, J., Bier-artikelen uit een Diepenbeeksche ordonnantie van 1545 7, 1925-1926, 217-219

GESSLER, J., De Bonnefantenstraat te Hasselt 5, 1923-1924, 31-34

GESSLER, J., De dappere Belgen ten tijde van Caesar. Een

kritsche schets 1, 1919-1920, 91-97

GESSLER, J., De eerste "vroedvrouwenbrief" te Hasselt 23, 1941-1942, 216-218

GESSLER, J., De Limburger Karel Wellens landschapschilder en folklorist 8, 1926-1927, 105-125

GESSLER, J., De oude kerkramen van Hees 23, 1941-1942, 47-48

GESSLER, J., De stichting Boers in de St-Quintinuskerk te Hasselt 3, 1921-1922, 78-79

GESSLER, J., Een brief van Alenus aan het Hasseltsch stadsbestuur 23, 1941-1942, 48-51

GESSLER, J., Een rekwest van een Maeseycker pedagoog aan den magistraat van Hasselt in 1506 6, 1924-1925, 118-120

GESSLER, J., Hasselensia 24, 1942-1943, 93-99, 213-218

GESSLER, J., Het probleem Van Eyck en de "Aanbidding van het Lam Gods" 33, 1954, 81-89, 107-118, 121-129

GESSLER, J., Hoe 'n Loonsch graafje weerwolf speelde 24, 1942-1943, 258-260

GESSLER, J., Maaseycker schepenbrieven en andere oorspronkelijke stukken uit de 14e en 15e eeuw 4, 1922-1923, 204-208, 215-219, 241-246

GESSLER, J., Navis stultifera. Het narrenschap der XIIe in 't Loonsche land 8, 1926-1927, 1-8

GESSLER, J., Nog over Maaslandsche folklore 22, 1940-1941, 152-155

GESSLER, J., Over Loonsche en andere "geltbrulochten" 7, 1925-1926, 97-107

GESSLER, J., Over stroo in de kerk en over het strooien 24, 1942-1943, 5-8

GESSLER, J., St-Corneliskapel te Hasselt 3, 1921-1922, 169-173

GESSLER, J., Testament van Johan Vinxkens, oud-burgemeester van Maeseyck 6, 1924-1925, 210-211

GESSLER, J., Toponymica. I. Mombeek. II. Kapellekensbampd of O.L.V. kapel buiten Hasselt 12, 1930-1931, 133-137

GESSLER, J., Twee brieven van 'n Hasselaar uit Suriname 22, 1940-1941, 225-231

GESSLER, J., Uit de bibliotheek van het St-Agneten-klooster, te Maeseyck 5, 1923-1924, 258-263

GESSLER, K. (& C. GODELAINE), Gaston-Jozef Wallaert 6, 1924-1925, 170-184

GESSLER, K., Het huis "De Gapers" te Maeseyck 5, 1923-1924, 178-179

GESSLER, K. (& C. GODELAINE), Jan Willem Rosier 5, 1923-1924, 49-77

GESSLER, K., Terechtwijzingen en aanvullingen 19, 1937-1938, 168-176, 208

GEURTS, J., (rec.) J. Notermans, Heynrijck van Veldeken 10, 1928-1929, 143

GEURTS, J., Alfons Jeurissen 7, 1925-1926, 108-120, 221-229

GEURTS, J., Fons Jeurissen in zijne werken 7, 1925-1926, 245-251; 8, 1926-1927, 9-19

GEURTS, J., Hilarion Thans 16, 1934-1935, 1-17

GEURTS, J., Is Vondel te Hasselt geweest? 8, 1926-1927, 136-145

GEUSENS, A., Het gemiste banket 64, 1985, 85-86

GILIS, L., Gebed 22, 1940-1941, 254

GILLET, A., De Kempische koolmijnen 6, 1924-1925, 208-209

GILLET, A., De koolmijnen der Limburgsche Kempen 7, 1925-1926, 30-31

GILLET, R., Pater Valentinus 6, 1924-1925, 147-156

GODELAINE, A., De ontvanger van Boerendal 15, 1933-1934, 31-33

GODELAINE, A., Oom Constant 23, 1941-1942, 166-168

GODELAINE, C., (rec.) A. Buckinx-Luykx, Stille uren 17, 1935-1936, 19

GODELAINE, C., (rec.) A. Jeurissen, Volledige werken 17, 1935-1936, 19

GODELAINE, C., (rec.) A. Rachmanowa, Geheimen van Tartaren en afgoden 20, 1938-1939, 183

GODELAINE, C., (rec.) D. Calsius-Visser, Een leuke klas 21, 1939-1940, 24

GODELAINE, C., (rec.) Dorfler & Mossinkoff, De firma staat op springen 21, 1939-1940, 259-260

GODELAINE, C., (rec.) E. Franquinet, Misdaad en straf 20, 1938-1939, 203

GODELAINE, C., (rec.) E. Van der Donck, Laat berouw 16, 1934-1935, 147-148

GODELAINE, C., (rec.) E. Claes, Reisverhaal 20, 1938-1939, 144

GODELAINE, C., (rec.) Een keur uit Jan van Styevoorts Refereynenbundel A° 1524 16, 1934-1935, 39-40

GODELAINE, C., (rec.) F. Timmermans, Bij de krabbekoker 16, 1934-1935, 104

GODELAINE, C., (rec.) F. Persoons, Het voordragen op de lagere school 12, 1930-1931, 40

GODELAINE, C., (rec.) F. De Vleeschouwer, Kunstschilder Emmanuel Viérin 16, 1934-1935, 167-168

GODELAINE, C., (rec.) F. Persoons, Ballonnetjes 18, 1936-1937, 36-37

GODELAINE, C., (rec.) F.V. Dorno, Het Monster 22, 1940-1941, 164

GODELAINE, C., (rec.) G. Philips, De gemeenschap der heiligen 22, 1940-1941, 124

GODELAINE, C., (rec.) G. Gezelle, Kerkhofblommen 16, 1934-1935, 59-60

GODELAINE, C., (rec.) G. Philips, De heilige Kerk 18, 1936-1937, 35-36

GODELAINE, C., (rec.) Gedichten van Arnold Sauwen 21, 1939-1940, 122-123

GODELAINE, C., (rec.) H. Thans, Margareta 17, 1935-1936, 40

GODELAINE, C., (rec.) H. Prijs, De andere weg 17, 1935-1936, 59-60

GODELAINE, C., (rec.) H. Thans, Valle Santa, Viterbo, Roma 22, 1940-1941, 124

GODELAINE, C., (rec.) H. Thans, Mevrouwe Elisabeth 17, 1935-1936, 40

GODELAINE, C., (rec.) H. Thans, Door oud en nieuw Italië 20, 1938-1939, 183-184

GODELAINE, C., (rec.) H. Prijs, Het huis met de glycines 20, 1938-1939, 102-103

GODELAINE, C., (rec.) H. Thans, Hun eenige dochter 20, 1938-1939, 143-144

GODELAINE, C., (rec.) J. Ballings, Keikop 21, 1939-1940, 143-144

GODELAINE, C., (rec.) J. Simons, Eer Vlaanderen vergaat 22, 1940-1941, 164

GODELAINE, C., (rec.) J. Mennekens, Het raadsel 16, 1934-1935, 103-104

GODELAINE, C., (rec.) J. Melis, Zang en tegenzang 20, 1938-1939, 81-83

GODELAINE, C., (rec.) Jacob Lenaerts te Zonhoven gehuldigd 21, 1939-1940, 122

GODELAINE, C., (rec.) K. Müller & K. Bohm, Schoonmama komt logeeren 22, 1940-1941, 164

GODELAINE, C., (rec.) L. Lambrechts, De varende zanger 7, 1925-1926, 215-216

GODELAINE, C., (rec.) L. Swerts, Baltus 18, 1936-1937, 167-168

GODELAINE, C., (rec.) L. Indestege, Andioenora 17, 1935-1936, 20

GODELAINE, C., (rec.) L. Lambrechts, Om moeders wil 7, 1925-1926, 239

GODELAINE, C., (rec.) M. Rutten, De lyriek van Karel van de Woestijne 16, 1934-1935, 208

GODELAINE, C., (rec.) M. Pauwels, De wereld verging 16, 1934-1935, 59

GODELAINE, C., (rec.) M.E. Belpaire, Christen ideaal 3, 1921-1922, 219-220

GODELAINE, C., (rec.) Moderne kunst en kunstkritiek 23, 1941-1942, 185-186

GODELAINE, C., (rec.) Offensief. Zeven geestelijke voordrachten 16, 1934-1935, 60

GODELAINE, C., (rec.) P. Mossinkoff, De erfgenaam van Hakkevoorden 23, 1941-1942, 104

GODELAINE, C., (rec.) P. Mossinkoff, Zijn tweede jeugd 18, 1936-1937, 228

GODELAINE, C., (rec.) P. De Keyser, Folklore en onderwijs 16, 1934-1935, 146-147

GODELAINE, C., (rec.) P.G. Buckinx, De dans der kristallen 17, 1935-1936, 218-219

GODELAINE, C., (rec.) P.G. Buckinx, Droomvuur 21, 1939-1940, 231-232

GODELAINE, C., (rec.) R. Jaenen, De knecht uit het klooster 16, 1934-1935, 58

GODELAINE, C., (rec.) R. Ghesquiere & L. Lambrechts, Zingende harten 7, 1925-1926, 23-24

GODELAINE, C., (rec.) R. Brulez, De schoone slaapster 18, 1936-1937, 208

GODELAINE, C., (rec.) S. De Jonghe, Tam-Tam. Tropennovellen 16, 1934-1935, 60

GODELAINE, C., (rec.) S. De Jonghe, Tropengift 16, 1934-1935, 103

GODELAINE, C., (rec.) S. Zweig, Treurspel 16, 1934-1935, 147

GODELAINE, C., (rec.) S. Utsch, Im Lande der Roten 18, 1936-1937, 108

GODELAINE, C., (rec.) Toneel voor kinderen en meisjes 20, 1938-1939, 181-182

GODELAINE, C., (rec.) Vlaanderen, o welig huis 21, 1939-1940, 123

GODELAINE, C., (rec). Coune, De Vlaamsche zanger. VIe deel 7, 1925-1926, 71-72

GODELAINE, C., Arnold Sauwen's leven en karakter 19, 1937-1938, 181-184

GODELAINE, C., Balrozeken door Minus Van Looi 5, 1923-1924, 206-213

GODELAINE, C., Bij de 25e verjaring van G. Gezelle's dood 6, 1924-1925, 99-105

GODELAINE, C., Bij een toneelwerkje van een Limburger 5, 1923-1924, 148-156

GODELAINE, C., Bij het stoffelijk overschot van senator S. Lindekens 19, 1937-1938, 117

GODELAINE, C., Bij Jan Melis' eersten verzenbundel 8, 1926-1927, 203-208

GODELAINE, C. (& L. INDESTEGE), De dans bij de primitieven 20, 1938-1939, 208-212

GODELAINE, C., De spelewei 22, 1940-1941, 25-26

GODELAINE, C., Een facet van het bedrijvige intellectuele Limburg in 1936 19, 1937-1938, 113-116

GODELAINE, C., Een facet van het intellectueel bedrijvige Limburg 20, 1938-1939, 219-22

GODELAINE, C., Een karakterschets van pastoor Robyns 20, 1938-1939, 163-164

GODELAINE, C., Een lapje zeventiendeeeuwsche dorpszeden en gebruiken 7, 1925-1926, 1-6

GODELAINE, C., Een Limburgsche geschiedkundige en archéoloog kanunnik Dr J. Coenen 13, 1931-1932, 61-82

GODELAINE, C., Een Limburgsche letterkundige: Luc. Indestege 15, 1933-1934, 121-128

GODELAINE, C., Een schets van den jubilaris 19, 1937-1938, 5-8

GODELAINE, C., Een zeer verdienstelijke Limburger. Jac Ballings 16, 1934-1935, 88-96

GODELAINE, C. (& K. GESSLER), Gaston-Jozef Wallaert 6, 1924-1925, 170-184

GODELAINE, C., H.E. Claus, Triptiek 19, 1937-1938, 158-159

GODELAINE, C., Het geheim van Wagners succes 22, 1940-1941, 51-52

GODELAINE, C., Het geheim van Wagner's succes 22, 1940-1941, 258-264

GODELAINE, C., Het mechanisme van een toneelwerk 23, 1941-1942, 70-75, 93-96

GODELAINE, C., Het werk van Al. De Maeyer 21, 1939-1940, 256-259

GODELAINE, C., Hilarion Thans 20, 1938-1939, 17-19

GODELAINE, C., Hoogere aspiraties bij de Limburgsche jeugd 17, 1935-1936, 75-77

GODELAINE, C., Huibrecht Haenen 3, 1921-1922, 1-10

GODELAINE, C., Huibrecht Haenen 3, 1921-1922, 106-120, 134-140, 152-157

GODELAINE, C., In memoriam Jaak Ballings 22, 1940-1941, 115

GODELAINE, C., In memoriam Dr Raph. Kreemers 17, 1935-1936, 186-188

GODELAINE, C., In memoriam Jef Leynen 18, 1936-1937, 41-46, 105

GODELAINE, C., In memoriam: Z.E.H. L. Aerts 19, 1937-1938, 92-94

GODELAINE, C. (& K. GESSLER), Jan Willem Rosier 5, 1923-1924, 49-77

GODELAINE, C., Kennismaking met letterkundige Edward Theatre 7, 1925-1926, 145-151

GODELAINE, C., Kunstschilder Karel Gessler 1834-1920 2, 1920-1921, 71-80

GODELAINE, C., Lambrecht Lambrechts 1865-1932 14, 1932-1933, 141-157, 161-181

GODELAINE, C., Lijkrede (...) uitgesproken bij de lijkbare [van O. Robyns] 20, 1938-1939, 153-154

GODELAINE, C., Monseigneur Keesen 9, 1927-1928, 208-216, 234-243; 10, 1928-1929, 10-18, 32-39, 46-56, 65-69

GODELAINE, C., Monseigneur Keesen, een groot en populair Limburger 1841-1923 9, 1927-1928, 181-203

GODELAINE, C., Nog een verdienstelijke jonge Limburger: Eerw. Heer Em. Van der Donck 15, 1933-1934, 226-229

GODELAINE, C., Nog een reeds verdienstelijke Limburg. Onderwijzer Felix Persoons 16, 1934-1935, 35-38

GODELAINE, C., Om en over De dans der kristallen 20, 1938-1939, 110-114

GODELAINE, C., Over eene in Limburg wonende dichteres [A. Nahon] 2, 1920-1921, 143-154

GODELAINE, C., Over en door den Limburgschen schrijver Minus Van Looi 22, 1940-1941, 118-121

GODELAINE, C., Over het proza van Hilarion Thans 17, 1935-1936, 25-30

GODELAINE, C., Over Limburgsche specialisten en een schrijven van Guido Gezelle 18, 1936-1937, 100-102

GODELAINE, C., Pastoor Geurts te Antwerpen met rust 22, 1940-1941, 245-246

GODELAINE, C., Peter-Joan-Huibrecht Brouwers 4, 1922-1923, 93-101, 119-125, 151-156, 167-172

GODELAINE, C., Priester-dichter Clemens Van Der Straeten 8, 1926-1927, 45-53

GODELAINE, C., Stand der hedendaagsche recensie-kunde 4, 1922-1923, 32-35

GODELAINE, C., Teksten van massaspelen 20, 1938-1939, 92-94

GODELAINE, C., Van drie Limburgsche dichters 6, 1924-1925, 157-163

GODELAINE, C., Van Limburgsche dichters. Bij den tweeden dichtbundel van A. Nahon 3, 1921-1922, 181-188

GODELAINE, C., Van Limburgsche prozaschrijvers. Minus Van Looy 1, 1919-1920, 195-200

GODELAINE, C., Zoo verhalen de Limburgers 17, 1935-1936, 149-154

GOFFIN, J., Schutterij Sint-Martinus, Dilsen, 1296 of 1596? 36, 1957, 295-296

GONNISSEN, J. (& W. VANVINCKENROYE), De Romeinse heerweg en de nederzetting van Feresne 67, 1988, 65-68

GONNISSEN, J. (& W. VANVINCKENROYE), Veurzen: het verdronken "Feresne" 63, 1984, 241-244

GOOLE, F., De oorsprong van de heraldiek of wapenkunde 62, 1983, 56-62

GOOSSENS, J., Communiedichtje 2, 1920-1921, 190

GOOSSENS, J., De berechting 1, 1919-1920, 48

GOOSSENS, J., Dommellandse woorden 57, 1978, 82-94

GOOSSENS, J., In memoriam Dr. Jos Molemans 73, 1994, 129-131

GOOSSENS, J., Middelnederlandse levens van Maaslandse heiligen 68, 1989, 35-52

GOOSSENS, J., Zomermorgen 2, 1920-1921, 19

GORISSEN, L., De pauselijke zoeaven uit Limburg 50, 1971, 49-62

GORISSEN, M., Het kasteel en de Hulsthoeve van Mechelen-aan-de-Maas 44, 1965, 250-267

GORISSEN, M., Hoe Asch eene pastorie kreeg 12, 1930-1931, 211-212

GORISSEN, M., Oude stichtingen in de parochiekerk van Mechelen-aan-de-Maas 37, 1958, 85-94

GORISSEN, P., Een begenadigde protestant te Alken (1538) 19, 1937-1938, 141-147

GORISSEN, P., Het begin van de eerste Loonse successieoorlog 1337-1338 51, 1972, 129-131

GORISSEN, P., Toponymische nota's bij aflevering 3 jrg. XIII der Verzamelde Opstellen van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van Hasselt 19, 1937-1938, 209-213

GRAUWELS, J., Begrafenissen te Maaseik (1605-1631) 36, 1957, 16-22

GRAUWELS, J., Begrafenissen te Maaseik (1605-631) 35, 1956, 299-302

GRAUWELS, J., De boerenkrijg te Stokkem 37, 1958, 25-30

GRAUWELS, J., De economische toestand te Hasselt in 1820 58, 1979, 189-193

GRAUWELS, J., De eed van de Tongerse lakenmakers (1518) 40, 1961, 51-52

GRAUWELS, J., De Hasseltse schoolmeester Hendrik Bouckaert (1599) 59, 1980, 182-183

GRAUWELS, J., De Hasseltse familie Van Vinckenroy 47, 1968, 86-91

GRAUWELS, J., De kerkelijke visitaties van Diepenbeek 62, 1983, 76-94

GRAUWELS, J., De landbouw in het departement van de Nedermaas (1811) 38, 1959, 150-156

GRAUWELS, J., De Limburgse rijkswachters tijdens de Boerenkrijg 58, 1979, 195-198

GRAUWELS, J., De overbrenging van de kunstvoorwerpen van Herkenrode naar Hasselt in 1803 37, 1958, 153-164

GRAUWELS, J., De parochie Gruitrode in 1715 44, 1965, 46-51

GRAUWELS, J., De parochie Donk in 1653 63, 1984, 18-21

GRAUWELS, J., De sociaal-economische toestand van delandbouwarbeiders in de Nedermaas (1804) 40, 1961, 185-195

GRAUWELS, J., De verdwijning van de schuttersplaten te Stokkem 38, 1959, 45-47

GRAUWELS, J., De visitaties van de kerk van Hoepertingen 62, 1983, 117-122

GRAUWELS, J., De waterschepenen van het graafschap Loon 57, 1978, 132-143

GRAUWELS, J., De Zevenjarige feesten te Hasselt in 1714 56, 1977, 257-261

GRAUWELS, J., Deportatie van pastoor G. Happaers naar het eiland Rhé (1798-1799). Reisverhaal en briefwisseling 42, 1963, 115-171, 197-234

GRAUWELS, J., Een akte van drinkebroers 37, 1958, 290

GRAUWELS, J., Een beschrijving van de Kempen en van Haspengouw (1809) 39, 1960, 299-308

GRAUWELS, J., Een bloedige schoolstraf te Herk-de-Stad in 1706 61, 1982, 22

GRAUWELS, J., Een doktersrekening te Rekem uit 1700 38, 1959, 10-12

GRAUWELS, J., Een eigenaardig recht van de Stokkemse schutterij (1614) 43, 1964, 81-82

GRAUWELS, J., Een enquête over de brandbestrijding in 1810 38, 1959, 181-186

GRAUWELS, J., Een geheim rapport over de kervervolging (1798) 42, 1963, 1-13

GRAUWELS, J., Een geplande versmelting van het kapittel van Hoegaarden met de cantorij van Hasselt (1675) 55, 1976, 30-38

GRAUWELS, J., Een lastenboek over een orgel van 1775 te Rekem 40, 1961, 325-326

GRAUWELS, J., Een nasleep van de Boerenkrijg te Maaseik 38, 1959, 53-57, 81-85

GRAUWELS, J., Een oud register van Zutendaal (1654) 44, 1965, 274-276

GRAUWELS, J., Een Rekemse versie van een Middelnederlands lied 37, 1958, 69-72

GRAUWELS, J., Een schietspel te Hasselt in 1771 39, 1960, 288-291

GRAUWELS, J., Een schuttersfeest te Luik in 1497 43, 1964, 82

GRAUWELS, J., Eerste-steenlegging van de kerk te Wimmertingen in 1628 37, 1958, 208

GRAUWELS, J., Eksel wil geen Haspengouwse pastoor in 1795 58, 1979, 241-242

GRAUWELS, J., Franse acrobaten te Maastricht in 1750 36, 1957, 297

GRAUWELS, J., Franse Huzaren te Boorsem (1795) 43, 1964, 178-179

GRAUWELS, J., Franse soldaten te Kerkom (1795) 43, 1964, 133-134

GRAUWELS, J., Genade voor een Hasseltse beeldstormer 1562 60, 1981, 275

GRAUWELS, J., Hasselts hoedemakerscontract 1790 61, 1982, 96

GRAUWELS, J., Hasseltse geschenken voor een doctor in de Godgeleerdheid (1539) 59, 1980, 94

GRAUWELS, J., Het begin van de Franse tijd in de Kempen 43, 1964, 116-118

GRAUWELS, J., Het beleg van de burcht van Logne in 1521 38, 1959, 281-286

GRAUWELS, J., Het gemeenteboek van Diepenbeek 58, 1979, 87-90 GRAUWELS, J., Het luiden der klokken te Sint-Truiden 56, 1977, 22-14

GRAUWELS, J., Het merkteken der Sint-Truidense goudsmeden 63, 1984, 48

GRAUWELS, J., Het testament van Erasme Surlet de Chokier 46, 1967, 3-21

GRAUWELS, J., Het zilverwerk van het Tongerse Begijnhof in 1798 55, 1976, 231-236

GRAUWELS, J., In memoriam Henry Baillien 61, 1982, 1-9

GRAUWELS, J., Jacht op aristocraten te Tongeren (1790) 43, 1964, 143-144

GRAUWELS, J., Kapel van Oetsloven 63, 1984, 96

GRAUWELS, J., Korte kroniek over de kerk van Wintershoven 44, 1965, 133-135

GRAUWELS, J., Kroniek van J. Paquo uit Horpmaal 1789-1804 57, 1978, 21-37

GRAUWELS, J., Lijst van gearresteerde verzetslieden te Hasselt (1797-1799) 55, 1976, 269-275

GRAUWELS, J., Limburgse seizoenarbeiders in 1811 56, 1977, 70-72

GRAUWELS, J., Limburgse studenten te Leuven (1777-1797) 47, 1968, 37-45

GRAUWELS, J., Limburgse volkstellingen uit de XVIIIe eeuw 36, 1957, 285-295, 309-314

GRAUWELS, J., Limburgse zegels 52, 1973, 92-93

GRAUWELS, J. (& H. BAILLIEN), Limburgse zegels 47, 1968, 288-293; 48, 1969, 43-48, 93-96, 291-297; 49, 1970, 92-96, 206-212

GRAUWELS, J., Loons recht 38, 1959, 210-211

GRAUWELS, J., Loonse poorters van Luik (1273-1794) 45, 1966, 216-221

GRAUWELS, J., Meester-schrijnwerker Jan Willems uit Zonhoven 50, 1971, 96

GRAUWELS, J., Molens in de Noorder-Kempen (1807) 46, 1967, 261-263

GRAUWELS, J., Nog de reisweg van Erard Van de Marck 36, 1957, 170-171

GRAUWELS, J., Onkosten voor het Hasselts privilegie van 1539 59, 1980, 95-96

GRAUWELS, J., Op zoek naar een schoolmeester voor Hasselt (1539) 59, 1979, 38

GRAUWELS, J., Orgels te Vreren (1480 en 1541) 40, 1961, 49-51

GRAUWELS, J., Repertorium van de Limburgse molens (1807-1850) 55, 1976, 177-191

GRAUWELS, J., Republikeinen te Hoeselt (1796) 43, 1964, 177-178

GRAUWELS, J., Schoolmeestersreglementen uit Grote Brogel (1786 en 1796) 48, 1969, 75-78

GRAUWELS, J., Teuten van Overpelt (1796) 46, 1967, 208-212

GRAUWELS, J., Vrijspraak van een Boerenkrijger uit Peer 37, 1957, 105-110

GR[AUWELS], J., De nood van Waltwilder in 1795 45, 1966, 267-269

GR[AUWELS], J., De opening van het voogdgeding te Rekem in 1581 46, 1967, 21-22

GR[AUWELS], J., De troepen van Oranje te Zepperen in 1568 46, 1967, 73

GR[AUWELS], J., Franse huzaren te Lummen 46, 1967, 94

GUFFENS, T., Bisschop Paredis en zijn testament 64, 1985, 18-21

GUFFENS, T., De kapelaans van Stokkem vanaf 1606 tot heden 64, 1985, 14-17

GUFFENS, T., De klokkenroof te Stokkem 65, 1986, 211-217

GUFFENS, T., De pollismolen te Bree 63, 1984, 264-270

GUFFENS, T., De Stokkemse molens 65, 1986, 255-260

GUFFENS, T., Doodsoorzaken in de 18de en 19de eeuw te Kerniel en Stokkem 61, 1982, 144

GUFFENS, T., Een herderlijk schrijven van 1830 61, 1982, 46

GUFFENS, T., Het St.-Niklaasaltaar te Stokkem 61, 1982, 197-199

GUFFENS, T., Kunstig beeldhouwwerk van Jan Dieterich (1814-1869) in Stokkemse parochiekerk 63, 1984, 172-178

GUFFENS, T., Loden Bulle van paus Alexander V 62, 1983, 41-42

GUFFENS, T., Waarom geen oude grafstenen te Stokkem 62, 1983, 135-136

GULIKERS, M., Hinrich Christopher Pollitz drossaard te Leut (1730-1759) 46, 1967, 239-240

G[ERITS], J., Geschil tussen Averbode en Pietersheim (1615) 42, 1963, 107

G[ERITS], J., Maaltijdrecht van de abt van Averbode te Solt (Opitter) (1650) 42, 1963, 106

G[ERITS], J. (A. REMANS & A. CLAASSEN), Nieuws uit en over Limburg 47, 1968, 92-95, 128, 146-152, 200

G[EUKENS], B., In memoriam E.P. Emeric o.f.m. 55, 1976, 217-218

G[ODELAINE], C., (rec.) A. Buckinx-Luykx, Het waren twee conincskinderen 23, 1941-1942, 103

G[ODELAINE], C., (rec.) A. Buckinx-Luykx, Het reisje naar den hemel 18, 1936-1937, 148

G[ODELAINE], C., (rec.) A. Van Achteren, Stineke 21, 1939-1940, 260

G[ODELAINE], C., (rec.) A. Buckinx-Luykx, De lange weg 20, 1938-1939, 104

G[ODELAINE], C., (rec.) A. Buckinx-Luykx, Stijntje 17, 1935-1936, 218

G[ODELAINE], C., (rec.) A. Michel, S.O.S. Victrix, drama 18, 1936-1937, 64

G[ODELAINE], C., (rec.) A.K.V.T., Vade Mecum 20, 1938-1939, 124

G[ODELAINE], C., (rec.) Baers, Lectuur-repertorium 21, 1939-1940, 47-48

G[ODELAINE], C., (rec.) Bundel leekenspelen nr. 2 18, 1936-1937, 37-38

G[ODELAINE], C., (rec.) C. Van Kerckhoven, Onbetaalde rekeningen 18, 1936-1937, 64

G[ODELAINE], C., (rec.) C. Brentano, Klopstok 21, 1939-1940, 260

G[ODELAINE], C., (rec.) C. Digneffe, J. Schellekens, I. Van Beughem & J. Van Laer, Lodewijk Taeymans 21, 1939-1940, 183

G[ODELAINE], C., (rec.) C.J. Staes, Zeg, kwezelke, wilde gij dansen? 21, 1939-1940, 72

G[ODELAINE], C., (rec.) C.J. Staes, Engeltje Engelen en Co 21, 1939-1940, 260

G[ODELAINE], C., (rec.) D. Delvin, Le nom de Gand. Homonymes et semi-homonymes 14, 1932-1933, 243

G[ODELAINE], C., (rec.) E. Schmidt, De betooverde prinses en de wonderbare neus 17, 1935-1936, 80

G[ODELAINE], C., (rec.) E. Theatre, Waalsche dialect-letterkunde 20, 1938-1939, 203

G[ODELAINE], C., (rec.) E. Van der Donck, De zware dagen van boer Lenders 19, 1937-1938, 207

G[ODELAINE], C., (rec.) E. Van Hout, Hoe 't kwezeltje gekwezeld werd 20, 1938-1939, 124

G[ODELAINE], C., (rec.) E. Westenberg, In 's levens lente 19, 1937-1938, 228

G[ODELAINE], C., (rec.) F. Gevels, De witte van Faust 21, 1939-1940, 72

G[ODELAINE], C., (rec.) F. Persoons, Het hondje Smyrza 22, 1940-1941, 163-164

G[ODELAINE], C., (rec.) F. Auland, Van drie kleine pelgrims 21, 1939-1940, 260

G[ODELAINE], C., (rec.) F. Dirickx, Ze gaan 'ne gang 18, 1936-1937, 148

G[ODELAINE], C., (rec.) F. Persoons, De witte en de zwarte auto 18, 1936-1937, 88

G[ODELAINE], C., (rec.) F. Frencken, Gekruisigd, bijbelsch tooneelspel 19, 1937-1938, 179

G[ODELAINE], C., (rec.) F.J. Kemp, Professor Bos 17, 1935-1936, 240

G[ODELAINE], C., (rec.) F.J. Kemp, Geheime machten 19, 1937-1938, 228

G[ODELAINE], C., (rec.) G. Philips, Leergezag en onfeilbaarheid. De Katholieke Kerk 21, 1939-1940, 182

G[ODELAINE], C., (rec.) G. Bosmans, Vroolijke vertellingen 23, 1941-1942, 121

G[ODELAINE], C., (rec.) G. Ceunen, Het zoutvat 20, 1938-1939, 124

G[ODELAINE], C., (rec.) G. Michiels, Wegen naar God 21, 1939-1940, 124

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Thans, Vertellen 3 17, 1935-1936, 140

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Prijs, Kraai 18, 1936-1937, 148

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Thans, Langs heilige bergen 23, 1941-1942, 20

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Thans, Langs Maria's leven 21, 1939-1940, 182

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Thans, Der Lieve Vrouwe 23, 1941-1942, 102

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Lützeler, De kunst in het leven 22, 1940-1941, 163

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Thans, Heide 19, 1937-1938, 205

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Prijs, Eenzamen 17, 1935-1936, 120

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Thans, Heide 18, 1936-1937, 248

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Sturm & F. Jacobstetter, Wie krijgt 'n baby 17, 1935-1936, 60

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Teirlinck, De man zonder lijf 19, 1937-1938, 179-180

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Van Male & P. Mossenkoff, De klompenbarones. Klucht 19, 1937-1938, 180

G[ODELAINE], C., (rec.) H. Thans, Kleine Roza 18, 1936-1937, 188

G[ODELAINE], C., (rec.) In memoriam Jef Leynen 1880-1936 19, 1937-1938, 207-208

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Notermans, Edgard de Caritat de Peruzzis 20, 1938-1939, 243

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Geurts, Hulde aan Eugeen Leën. Zijn levensschets 17, 1935-1936, 159-160

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Ballings, In memoriam Jan Schavuit 21, 1939-1940, 47

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Simons, Nederduitsche vertellingen 18, 1936-1937, 248

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Lemmens, De bekeering van senator Fabius 19, 1937-1938, 119

G[ODELAINE], C., (rec.) J. van Doorn & J. Hoogstra, Illusie, toneelspel 19, 1937-1938, 80

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Langens, Rosse Lei en de bruiloft van tante Kato 23, 1941-1942, 60

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Simons, Dientje Goris 23, 1941-1942, 61

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Engelman, Sint-Willibrord 21, 1939-1940, 144

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Fabricius, Het rechte spoor 18, 1936-1937, 64

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Ballings, N.V. De Waterlaars 18, 1936-1937, 147

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Ballings, A la mode de Paris 18, 1936-1937, 147

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Van Doorn, De truc 17, 1935-1936, 160

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Van Paemel & L. Indestege, De zeven hoofdzonden 20, 1938-1939, 16

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Vereecke, Kaatje wreekt zich 19, 1937-1938, 80

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Ballings, De Rare 18, 1936-1937, 88 G[ODELAINE], C., (rec.) J. Ballings, De droom van 't pastoorken 17, 1935-1936, 59

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Deman, Traandroppels 17, 1935-1936, 100

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Fabricius, Om 8 uur 's morgens 19, 1937-1938, 206

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Weckx, Wat wankelde 23, 1941-1942, 60-61

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Melis, Con sordino 21, 1939-1940, 230-231

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Langohr, Het land van Overmaas, Rijkslimburg en de Duitse kultuurtaal 21, 1939-1940, 141

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Notermans, Bij het Paaschspel in de Middeleeuwen 21, 1939-1940, 70

G[ODELAINE], C., (rec.) J. Melis, Intocht; M. Rutten, Altengrabow; L. Indestege, Orpheus en Eurudike 22, 1940-1941, 203-204

G[ODELAINE], C., (rec.) J.B. Senden, De pastoor van Kasselaar en Rosse Hein 20, 1938-1939, 184

G[ODELAINE], C., (rec.) Kerstspelen 17, 1935-1936, 199-200 G[ODELAINE], C., (rec.) L. Swerts, Gestalten 21, 1939-1940, 67-68

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Swerts, Ellipsen 21, 1939-1940, 230

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Swerts, Ergens in Europa 22, 1940-1941, 163

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Engelen, Zoo kwam de liefde weer; idem, Rond ploeg en kruis 21, 1939-1940, 232

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Scheltjens, De schoone Lena 22, 1940-1941, 123

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Hens, Vuur! 17, 1935-1936, 160

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Hens, Ramp in de mijn 17, 1935-1936, 100

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Hens, Onze Lieve Vrouwken en de bedelaar 17, 1935-1936, 80

G[ODELAINE], C., (rec.), L. Swerts, De schoone moed 12, 1930-1931, 124

G[ODELAINE], C., (rec.) L. Indestege, Rondom Erasmus' Lof der Zotheid 19, 1937-1938, 206

G[ODELAINE], C., (rec.) Leekenspelen IX 21, 1939-1940, 141-142

G[ODELAINE], C., (rec.) M. Kemp, Seringen en schroot 21, 1939-1940, 184

G[ODELAINE], C., (rec.) M. van Looi, Aloud boerenbloed 23, 1941-1942, 121-122

G[ODELAINE], C., (rec.) M. Rutten, Tucht en ontucht in de poëzie van H. Hensen en B. De Corte 23, 1941-1942, 59-60

G[ODELAINE], C., (rec.) M. Kemp, Het wijnroode uur 22, 1940-1941, 123

G[ODELAINE], C., (rec.) M. Stoffels, Het zonnige leven van koningin Astrid 18, 1936-1937, 188

G[ODELAINE], C., (rec.) M. Rutten, Een bundeltje lyrische gedichten van Karel van de Woestijne 17, 1935-1936, 218

G[ODELAINE], C., (rec.) M. Kemp, Doortoch 20, 1938-1939, 243

G[ODELAINE], C., (rec.) M. Peeters, Rond het gehucht 18, 1936-1937, 248

G[ODELAINE], C., (rec.) Maatschappelijk verhaal en lied 21, 1939-1940, 144

G[ODELAINE], C., (rec.) O. Harting, De molen van Sanssouci 19, 1937-1938, 180

G[ODELAINE], C., (rec.) P. Mossinkoff, Mijn zoon de dokter 21, 1939-1940, 69-70

G[ODELAINE], C., (rec.) P. Pen, Ze moesten vechten 21, 1939-1940, 24

G[ODELAINE], C., (rec.) P. Magerman, Bij moeder; idem, De schoonheidskoningin; idem, De gepierde duivel 21, 1939-1940, 232

G[ODELAINE], C., (rec.) P. Vlaminck, Een jaloersch echtgenoot 16, 1934-1935, 188

G[ODELAINE], C., (rec.) P. Mossenkoff, Het kikkertje. Klucht 19, 1937-1938, 180

G[ODELAINE], C., (rec.) P. Mossinkoff, De witte vrouw 21, 1939-1940, 48

G[ODELAINE], C., (rec.) P. Gerdas; De geheimzinnige kamer 17, 1935-1936, 80

G[ODELAINE], C., (rec.) R. Seghers, De zeer geleerde Dr Molekul, spel in vijf schuifjes 18, 1936-1937, 108

G[ODELAINE], C., (rec.) R. Seghers, Alexander 18, 1936-1937, 147-148

G[ODELAINE], C., (rec.) R. Seghers, De reine spiegel 19, 1937-1938, 80

G[ODELAINE], C., (rec.) R. Philips, Een jongen uit de duizend 19, 1937-1938, 99-100

G[ODELAINE], C., (rec.) R. Maeseele & P. Mossenkoff, In de klauwen der Gepeoe 20, 1938-1939, 84

G[ODELAINE], C., (rec.) R. Philips, Lörinc Perene 21, 1939-1940, 72

G[ODELAINE], C., (rec.) R. Fauchois, Pas op voor de verf 21, 1939-1940, 72

G[ODELAINE], C., (rec.) R.J. Seghers, Maya 21, 1939-1940, 123-124

G[ODELAINE], C., (rec.) S. De Jonghe, Storm over de rimboe 23, 1941-1942, 60

G[ODELAINE], C., (rec.) S. De Jonghe, Weeën of bamboeslag 16, 1934-1935, 207

G[ODELAINE], C., (rec.) S. De Jonghe, Het koloniale in de literatuur 20, 1938-1939, 83-84

G[ODELAINE], C., (rec.) T. Heidekens, Literatuur der Rupelstreek 23, 1941-1942, 61

G[ODELAINE], C., (rec.) T. Hoewaer, Geheime zenders 21, 1939-1940, 48

G[ODELAINE], C., (rec.) Th. Van Wesemael, Het wonderbaar leven van Sint-Christoffel 23, 1941-1942, 186-187

G[ODELAINE], C., (rec.) V. Mertens, Afslag op de vrouwen, blijspel 19, 1937-1938, 179

G[ODELAINE], C., (rec.) V.V. Dorno, Handen omhoog 23, 1941-1942, 43

G[ODELAINE], C., (rec.) Van der Heyde & P. Mossinkoff, In den levensstorm 23, 1941-1942, 43

G[ODELAINE], C., (rec.) Voerenaar, Van Moelingen tot Moresnet 21, 1939-1940, 47

G[ODELAINE], C., (rec.) W. Pauwels, Als 't maar waar is 16, 1934-1935, 227

G[ODELAINE], C., (rec.) W. Pauwels, Het licht 17, 1935-1936, 240

G[ODELAINE], C., (rec.) W. Pauwels, Het leven is schoon 18, 1936-1937, 63

G[ODELAINE], C., (rec.) [M. Ballings], Licht en donker 23, 1941-1942, 122

G[ODELAINE], C., Bij de vijfhonderdste verjaring van Van Eyck's dood 22, 1940-1941, 165

G[ODELAINE], C., Bij jeugdverzen van frater Maurice Custers 21, 1939-1940, 14-18

G[ODELAINE], C., Een facet van het bedrijvige intellectueele Limburg 17, 1935-1936, 130-133; 19, 1937-1938, 147

G[ODELAINE], C., Een facette van Limburgsche bedrijvigheid 18, 1936-1937, 38

G[ODELAINE], C., Folklore. Uit het taaleigen van Maaseik en omtrek 18, 1936-1937, 218-221

G[ODELAINE], C., Sint-Silvesterdag te Tessenderloo 5, 1923-1924, 134-136

G[ODELAINE], C., Toneelkundig P.S. bij Dr Rutten's oordeel over "Antonio" 23, 1941-1942, 144

G[ODELAINE], C., Vijfde bundel leekenspelen 19, 1937-1938, 159-160

G[RAUWELS], J., De klok van Mielen-boven-Aalst (1860) 43, 1964, 128

G[RAUWELS], J., De toren van de H. Graf - later Sint-Maartens-kerk - te Sint-Truiden in 1550 61, 1982, 95

G[RAUWELS], J., De toren van Diepenbeek (1606) 43, 1964, 8

G[RAUWELS], J., Een "societeit" van jeneverstokers te Hasselt in 1789 60, 1981, 140-141

G[RAUWELS], J., Een besluit over het huwelijk (december 1798) 43, 1964, 236

G[RAUWELS], J., Een duivenliefhebber uit de 17e eeuw 38, 1959, 124-125

G[RAUWELS], J., Een oude Hasseltse druk van 1686 61, 1982, 259

G[RAUWELS], J., Een paanhuis te Berbroek in 1539 59, 1980, 236

G[RAUWELS], J., Een wonderbare genezing te Herkenrode (1615) 45, 1966, 182

G[RAUWELS], J., Een zoenvrede te St.-Truiden (1605) 44, 1965, 188

G[RAUWELS], J., Het orgel van Herkenrode (mei 1795) 43, 1964, 179

G[RAUWELS], J., Hongersnood in de Kempen (mei 1795) 43, 1964, 230

G[RAUWELS], J., Inventaris van het kasteel te Pietersem (Lanaken) (1763) 41, 1962, 195-196

G[RAUWELS], J., Inventaris van het huis "Hamme" (Maastricht) 1575 41, 1962, 197

G[RAUWELS], J., Inventaris van het kasteel "Desseneer" (Wintershoven) (1658) 41, 1962, 198

G[RAUWELS], J., Inventaris - Vrouwelijke kledij Sint-Truiden (1586) 41, 1962, 103

G[RAUWELS], J., Limburgse studenten te Pont-à-Mousson 39, 1960, 188-190

G[RAUWELS], J., Misbruiken inzake ziekteverzekering... anno 1544 59, 1980, 180-181

G[RAUWELS], J., Nieuwe toren te Munsterbilzen (1573) 39, 1960, 178-179

G[RAUWELS], J., Operatio caesaria (1796) 44, 1965, 189

G[RAUWELS], J. (& A. R[EMANS]), Taalgebruik in de Leenzaal te Kuringen 38, 1959, 209-210

G[RAUWELS], J., Verering van S. Benedictus (1697) 45, 1966, 227-228

G[RAUWELS], J., Verpachting van de watermolen van Bautershoven (1607) 44, 1965, 278-279

G[RAUWELS], J., Vlijtingen in 1669 39, 1960, 179-181

G[RAUWELS], J., Zoenvrede te Montenaken in 1592 41, 1962, 104

G[RAUWELS], J., Zware boete voor een doodslag te Oostham (1584) 48, 1969, 256