Limburg-Het Oude Land van Loon is een viermaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van Belgisch-Limburg. Het wordt uitgegeven door de vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.

Limburg-Het Oude Land van Loon ontstond in 1997 door de samenvoeging van het vroegere tijdschrift Limburg (1919-1996) en het jaarboek Het Oude Land van Loon (1946-1996).